Valitse kartta

1842

1842

Vuonna 1837 kappelikirkon, markkinapaikan ja muutaman asumuksen käsittävään rinnemaastoon perustettu Jyväskylän kaupunki alkoi rakentua arkkitehti C.L. Engelin laatiman ruutuasemakaavan muotoon…

1899

Vuosisadan vaihteeseen tultaessa ruutukaava-alueella asui jo 3 000 kaupunkilaista. Puutalokaupunkia rytmittivät paloturvallisuussyistä tonttien takarajoille istutettavaksi määrätyt lehtipuut…

1988

1988

Kerrostalorakentaminen Jyväskylän keskustassa alkoi Kauppakadun alapäässä 1920-luvun lopulla ja jatkui Kirkkopuiston ympärillä 1920- ja 1930-lukujen vaihteessa…