Tietoa sivustosta

Kauppakadun laudatur

Kauppakadun laudatur on Keski-Suomen museon tuottama Jyväskylän pääkadun historiasta ja nykypäivästä kertova verkkojulkaisu.

 

Hankkeen tausta

Kauppakadun laudatur on syntynyt syventämään kaupunkilaisten ja myös muiden asiasta kiinnostuneiden kuvaa Kauppakadusta, Jyväskylän historian keskeisimmästä väylästä. Mukana on myös Lounaispuistoon ja Seminaarinmäen puistoon rajautuvat alkuperäiseen ruutukaavaan sisältyneen Kauppakadun jatkeen kaksi tonttia, joilla on nykyään Seminaarinkadun osoite.

Hankkeen käynnisti konkreettisesti Jyväskylän yliopiston Historian ja etnologian laitoksella Ilkka Nummelan vetämänä järjestetty 1980-luvun käsitteiden mukainen kaupunkiekologinen kurssi Kauppakadusta eli ihmisten ja asioiden sijoittumisesta aikojen saatossa kaupungin halkovan kadun eri osiin.

Kurssista tuli hanke, kun Heli-Maija Voutilainen ja Keski-Suomen museo lähtivät mukaan kehittämään asiaa eteenpäin Museoviraston taloudellisella tuella. Netissä oleva versio perustuu huomattavalta osaltaan Jyväskylän rakentumisen asiantuntijan Jussi Jäppisen aikaisempiin tutkimuksiin.

Kauppakadun laudaturin verkkoversio on Anssi Harjulan suunnittelema ja se tukeutuu kaupungin karttapalvelujen ja Ismo Tulisalon tukeen. Sivustoa tullaan täydentämään jatkossa, myös toiveiden ja palautteiden pohjalta.

Kauppakadun laudatur on etäistä sukua 1970-luvun alussa Jyväskylässä alkaneelle yliopiston opiskelijoiden tempaukselle, Kauppakadun approbaturille. Sen suorittaminen käynnistyi Kilkusta eli Ylioppilastalon Ilokivestä ja jatkui Kauppakatua myötäillen kohti Down townin iloja. Suoritukseen vaadittiin yhden juoman nauttimista jokaisessa kadun varren ravintolassa.

Kauppakadun laudaturissa perusidea on sama, mutta oluttuopin sijasta kohteina ovat Kauppakadun tontit ja niiden historia. Samalla tulee tutuksi itse kadun lisäksi myös Kirkkopuiston ja Aren aukion vaiheet.

 

 


Lähteet


ARKISTOT

Alvar Aalto -museo

  • Piirustusarkisto
  • Valokuva-arkisto

Antero Salojärven postikorttikokoelma

Jussi Jäppisen kuva- ja piirroskokoelma

Jyväskylän kaupunginarkisto

  • Ylöskantokirjat
  • Rakennuspiirustukset
  • Kartat, asemakaavat

Jyväskylän maakunta-arkisto

  • Arkkitehti Olavi Kivimaan kokoelma

Karjalan Puku Oy:n arkisto

Keski-Suomen museo

  • Kuva-arkisto
  • Arkisto
  • Jyväskylää koskevat näyttelyaineistot
  • Palovakuutusyhtiö Tarmon palovakuutusasiakirjat/Jyväskylä (mikrofilmit)

Osuuskauppa Keskimaan arkisto

Pekka Mitron perikunnan kuvakokoelma

Rohdoskauppa Tawastin arkisto

Seppo Pohjolan postikorttikokoelma

KIRJALLISUUS

Biografiakeskus: Teollisuusneuvos Väinö B. Wahlgrén. http://www.kansallisbiografia.fi/talousvaikuttajat/?iid=1323. Viitattu 15.10.2012.

Brummer, O.J. 1916. Jyväskylän kaupungin historia vv. 1837–1912. Jyväskylä.

Fredrikson, Erkki 1978. Ravintolatoiminta Jyväskylässä 1800-luvulla. Suomen historian pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopistossa.

Jyväskylän 100-vuotismessujen käsiohjelma. 1937. Jyväskylä.

Jyväskylän kävelykierrosinfo. http://www.jyvaskyla.fi/info/kavelykierrokset/ylakaupungin_reitti. Viitattu 16.10.2012.

Jyväskylän ja ympäristön kuvitettu matkaopas. 1912. Jyväskylä.

Jyväskylän kaupungin kartta- ja liikekalenteri 1927.

Jyväskylän kirja. 1997. Katsauksia kaupunkielämän vaiheisiin 1940-luvulta 1990-luvulle. Toim. Ilkka Nummela. Gummerus Kirjapaino Oy. Jyväskylä.

Jyväskylän Säästöpankki.

Jäppinen, Jussi & Fredrikson, Erkki. 1995. Jyväskylän Kauppakatu – Kärrytiestä kävelykaduksi. Jyväskylän kaupunki, tekninen palvelukeskus. Keski-Suomen museo.

Jäppinen, Jussi. 2005. ”Oletko koskaan nähnyt kauniin kaupungin?” – Jyväskylän ruutuasemakaava-alueen vaiheet 1800-luvulta 2000-luvulle. Minerva kustannus Oy. Jyväskylä.

Jäppinen, Jussi, 2010. Kaupunkikuvakirja, Porvoo.

Jäppinen, Jussi & Voutilainen, Heli-Maija. 2006. Loisto & Lyhty – Löytöretki Jyväskylän rakennettuun ympäristöön. Minerva kustannus Oy. Jyväskylä.

Kaupungin sydämessä. Jyväskylän Kirkkopuiston rakennettu ympäristö. 2000. Kyden, Tarja – Salmela, Ulla (toim.). Jyväskylä.

”Ensin kyttäsi huumepoliisi, sitten kiitti sosiaaliviranomainen” Keskisuomalainen. http://www.ksml.fi/uutiset/kotimaa/20-vuotias-vakiopaine-ensin-kyttasi-huumepoliisi-sitten-kiitti-sosiaaliviranomainen/1267470#.UJkyRF6mqzx.facebook. Viitattu 7.11.2012.

Keski-Suomi-lehti.

Kuusi, Sakari, 1942. Jyväskylän Säästöpankin historia 1841–1941. Jyväskylä.

Ojala, Jaana. 1999. Niinikankaan kulmalta Café Eloseen – Muisteluksia Jyväskylän kahvilaelämästä 1930-luvulta 1990-luvulle. Atena. Jyväskylä.

Pikkukaupungin pihoja ja puistoja. Kaupunkivihreän kehitysvaiheita Jyväskylässä. 1996. Toim. Jussi Jäppinen. Jyväskylä.

Putkonen, Päivi 1997. Kävelykadulla ei saa juosta – Kaskuiksi kehittyneitä tuokiokuvia Jyväskylästä ja jyväskyläläisistä. Atena. Jyväskylä.

Suomen kauppa ja teollisuus kuvina IV. 1971. Kustannus Oy V-S Kirja. Turku.

Tommila, Päiviö. 1970. Jyväskylän kaupungin historia 1837–1965 II. Jyväskylä.

Tommila, Päiviö. 1972. Jyväskylän kaupungin historia 1837–1965 I. Jyväskylä.

Valjakka, Sirkka. 1971. Jyväskylän kaupungin rakennukset ja asukkaat 1837–1880. Keski-Suomen Museoyhdistyksen julkaisuja. Keski-Suomi X. Jyväskylä.

TEKIJÄT

Idea ja käsikirjoitus

Työryhmä

Jussi Jäppinen, FT
Ilkka Nummela, taloushistorian professori
Heli-Maija Voutilainen, museonjohtaja

Tekstit

Jussi Jäppinen, FT
Heli-Maija Voutilainen, museonjohtaja
Noora Virokannas, HuK

Kuvatoimitus

Jussi Jäppinen, FT
Heli-Maija Voutilainen, museonjohtaja

Kuvat

Valokuvien kuvaajat ja kuvalähteet on mainittu kunkin kuvan yhteydessä.

Alkuperäiset karttapiirrokset on tehnyt Jussi Jäppinen. Piirrokset muokkasi verkkojulkaisua varten Andrei Fadeev.

Verkkototeutus

Webdesign ja tekninen toteutus

Anssi Harjula, Harjula web&dev

Verkkokäsikirjoitus

Jussi Jäppinen, FT
Anssi Harjula

Integrointi Jyväskylän kaupungin karttapalveluun

Ismo Tulisalo, paikkatietoasiantuntija
Anssi Harjula, Harjula web&dev

Tuotanto

Keski-Suomen museo

Kauppakadun laudatur -hanke on osittain toteutettu Museoviraston myöntämällä valtionavustuksella museoiden innovatiivisiin hankkeisiin.

 

Tekijänoikeudet

© Keski-Suomen museo ja kirjoittajat

Kaikki sivuston aineisto on tekijänoikeuslain suojaamaa eikä sitä saa kopioida tai julkaista ilman Keski-Suomen museon lupaa. Keski-Suomen museo ei voi luovuttaa käyttölupaa sivulla olevalle aineistolle, jonka tekijänoikeudet kuuluvat kolmannelle osapuolelle. Tällaisen aineiston kopiointi- ja julkaisulupa pitää hakea omistajalta.

 

Viittaaminen tähän verkkojulkaisuun

Sähköisessä muodossa olevaan lähteeseen viitattaessa on mainittava tavanomaisten tietojen lisäksi myös dokumentin URL-osoite sekä päivämäärä, jolloin dokumenttia on käytetty.

 

Julkaisutiedot

Julkaistu: 2013
URL http://testisivustot:8888/laudatur

 

Yhteydenotot ja palaute

ksmuseo.info@jkl.fi